DISCOVERY文化 -> 探奥印象 -> DISCOVERY文化

探奥使命:

          致力于提供科普场馆整体解决方案、为“中国梦”承担应有责任。

探奥愿景:

          成为中国科普创意产业发展的领军企业。

探奥精神:

          自强不息、求实创新。

探奥理念:

           诚信、创新、专业、联盟。